Noteworthy

 Opmerkingen vooraf

 • Het programma heet voluit Noteworthy Composer, maar voor het gemak wordt het hier Noteworthy genoemd.
 • Ik ga er vanuit dat Noteworthy 2.75a.2 (de recentste versie) geïnstalleerd is.
 • Belangrijke toetscombinatie: Ctrl-z (ongedaan maken); soms wis je bijv. per ongeluk een noot, maar je weet niet meer welke het was; dan zet je hem eenvoudig terug met Ctrl-z.

Een bestaand bestand openen

De eerste keer dat je een Noteworthy-bestand (voortaan NWC-bestand genoemd) wilt openen, is het mogelijk dat erop dubbelklikken niet werkt.
Oplossing
Start de Verkenner => blader naar de map met de NWC-bestanden => klik met rechts op een van de NWC-bestanden => ‘Openen met’ => Als je Noteworthy in de lijst ziet staan, vink dan onderaan   ‘Altijd deze app gebruiken voor het openen van NWC-bestanden’ aan en klik op ‘Ok.
Als het programma niet in het ‘Openen met-lijstje staat, klik dan op ‘Meer apps’ => er verschijnt nu een uitgebreidere lijst met programma’s => staat Noteworthy ook niet in deze lijst, klik dan op ‘Een andere app zoeken op deze PC’ => blader naar het de map C:\Programm Files (x86)\Noteworthy Composer => selecteer het programma NWC2.exe, vink aan dat je het programma altijd hiervoor wilt gebruiken en klik op ‘Openen’.
De volgende keer kun je gewoon op een NWC-bestand dubbelklikken om het te openen met Noteworthy.

Een nieuw bestand aanmaken

 • Start Noteworthy => klik linksboven op  (of gebruik Ctrl-n) => kies SATB uit ‘Templates’
  N.B. Het met Noteworthy meegeleverde sjabloon is ‘gelayerd’, waardoor je maar twee balken ziet. Klik op  => tabblad ‘Contents’ => vink ‘Allow layering’ uit en klik op Ok => je ziet nu vier balken. Je zou dan de sleutel van de tenor-partij kunnen aanpassen bij .
 • Klik in de bovenste balk achter de sleutel om daar de cursor te plaatsen
 • Pas zo nodig de toonsoort aan door links te klikken op
 • Voer de maatsoort in door te klikken op
 • Je kunt nu noten gaan invoeren door de cursor op juiste hoogte te plaatsen met de pijltjestoetsen => kies uit de balk bovenin de juiste noot (en een evt. verhoging/verlaging en verlenging) en druk op Enter.
 • Een rust voer je in door de juiste nootlengte te kiezen en dan op de spatiebalk te drukken.
 • Een maatstreep voer je in met de tab-toets.

Engelse muziektermen

accidentals

verhogingen/verlagingen (duren tot het eind van de maat)

natural

herstellingsteken ♮ (toon krijgt de oorspronkelijke hoogte)

flat

mol ♭ (halve toon omlaag)

sharp

kruis # (halve toon omhoog)

bar line

maatstreep

staff

stembalk

tie

verbindingsboogje tussen even hoge noten

slur

verbindingsboogje tussen noten van ongelijke hoge

Algemene instellingen van een muziekstuk: klik op  

 • Klik op het tabblad ‘Fonts’ => selecteer ‘Staff lyric’; meestal staat hier ‘Times New Roman’ met een veel te kleine puntgrootte => klik onderin op ‘Modify’ => ‘Times New Roman’ is geselecteerd (want blauw) => druk op de toets ‘v’ => de bauwe balk springt naar ‘Verdana’ => klik rechts onder ‘Grootte’ op 11 => klik op ‘Ok’
 • Klik op het tabblad ‘Options’ => kies bij ‘Staff labels’ voor ‘First system’ en bij ‘Mesure numbers’ voor ‘Plain’ (tenzij je maatnummers in een cirkel of een vierkant mooier vindt).
 • Klik op ‘Ok’.

Tempo aanpassen

 • De standaard-tempo-instelling is ‘Quarter’ = 120
 • Als er al een tempo-aanduiding staat, ga dan vlak achter het ankertje ervan staan en druk op ‘Backspace’ (of ga vlak voor het ankertje staan en druk op ‘Del’).
 • Plaats de cursor met de pijltjestoetsen op de gewenste hoogte boven de bovenste balk
 • Druk op ‘t’
 • Vul bij tempo het gewenste getal in
 • Klik op ‘Ok’.

Tekst invoeren

 • Selecteer de balk waaraan je tekst wilt toevoegen
 • Klik op de blauwe L (van Lyrics) in de taakbalk
 • Stel ‘Line-count’ (=aantal coupletten) in op het gewenste aantal coupletten
 • Typ de tekst in; hierbij geldt het volgende: lettergrepen scheiden met een streepje (-), een extra spatie invoeren: _ , voor het overzicht druk je aan het einde van het vak op Enter (dit zorgt meteen ook een nieuwe lettergreep)
 • Twee woorden kun je op één noot plaatsen door ze te verbinden mety een _
 • Voor het volgende couplet klik je op het volgende tabblad.
 • Klik op Ok als de tekst af is.

Tekst kopiëren naar een andere stem

 • Selecteer de balk waarvan je de tekst wilt kopiëren
 • Klik op de blauwe L in de taakbalk
 • Selecteer tabblad 1 (voor het eerste couplet)
 • Ctrl-a (alles selecteren) => Ctrl-c (copy)
 • Selecteer de balk waarnaar je de tekst wilt kopiëren door erop te klikken of door op Pgdwn te drukken
 • Klik op de blauwe L
 • Klik op tabblad ‘Configuration’
 • Stel ‘Line-count’ (=aantal coupletten) in op het gewenste aantal coupletten
 • Klik op Ok
 • Selecteer tabblad 1
 • Ctrl-v (=plakken)
 • Klik op Ok

Tip: Indien gewenst kun je de tekst bij andere partijen verwijderen door Line-count op <None> te zetten.

Printen: het aantal blz. beperken

 • Marges verkleinen: klik op in de taakbalk => klik op tabblad ‘Margins’ => de minimummarges zijn: bovenmarge: 0.2, ondermarge: 0, linkermarge: 0.3, rechtermarge: 0.4
 • Afstand tussen de balken verkleinen:

Klik met rechts op een balk => ‘Staff-properties’  => tabblad ‘Visual’ => verklein de ‘Upper’ (minimum 10) en/of ‘Lower boundary’.

Klik dan op het printersymbool in de taakbalk of gebruik de toetscombinatie Ctrl-p.

Je kunt een PDF maken door in het printscherm te kiezen voor ‘Microsoft print to PDF’.

Twee noten boven elkaar

Twee noten boven elkaar doe je met Ctrl-Enter.
Je tikt op een noot => ga in de notenbalk achter de te combineren noot op de gewenste hoogte staan en drukt op Ctrl-Enter; dan verschijnt de nieuwe noot in een akkoord met de eerste.
Met Ctrl-backspace kun je een van de twee wissen.

Toch tekst bij verbindingsboogjes (optie ‘Lyric Syllable’ in ‘Properties’)

Soms moet er toch een lettergreep bij een verbindingsboogje gezongen worden:

 • Selecteer de noot waarop toch een lettergreep geplaatst moet worden
 • Klik rechts => ‘Properties’
 • Klik op ‘Lyric Syllable’
 • Kies de optie ‘Always’.

Geen tekst onder een noot

Dit is vooral handig als er bij alle coupletten geen tekst bij de betreffende noot gezongen moet worden (en er geen verbindingsboogje staat).

 • Selecteer de noot waarop geen lettergreep geplaatst moet worden
 • Klik met rechts => ‘Properties’
 • Klik op ‘Lyric Syllable’
 • Kies de optie ‘Never’.

Dan verschijnt er onder die noot (of noten, als het er meerdere zijn) geen tekst; die schuift dan naar rechts.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.