Privacybeleid

Mijn website-adres is: https://www.wederzijdsgenoegen.nl.

Contact- en andere formulieren

De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen per mail verzonden naar mij, At Voogt.
Ik bewaar die gegevens alleen om je te kunnen antwoorden, maar de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Cookies

Als je naar de inlogpagina gaat, wordt er een tijdelijk cookie opgeslagen om te controleren of de browser cookies accepteert; dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je de browser sluit.
Als je inlogt zullen er enkele cookies opgeslagen worden die de inloginformatie en schermweergaveopties bevatten.
Inlog-cookies blijven twee dagen bewaard en cookies  voor schermweergaveopties één jaar. Zodra je uitlogt wordt het inlog-cookie verwijderd.
Als je bij het inloggen ‘Herinner mij’ aanvinkt wordt het inlog-cookie twee weken bewaard.
Als je een pagina of bericht wijzigt of publiceert wordt er een aanvullend cookie door de browser opgeslagen; dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en bevat alleen het ID van het artikel dat je hebt bewerkt. Dit cookie wordt na een dag gewist.

De tijdsduur dat de gegevens bewaard worden

Van gebruikers die geregistreerd zijn op deze website (indien van toepassing), wordt persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel opgeslagen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).
Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De rechten die je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site kun je verzoeken om een exportbestand met je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook een verzoek indienen om alle persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit betreft niet de gegevens die we verplicht zijn te bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

De beveiliging van de gegevens

Ik heb ervoor gezorgd dat de bewerkers van mijn website veilige inloggegevens gebruiken.
Ik ben de enige gebruiker van mijn computer, en ik moet inloggen, zodat alleen ik de e-mails kan inzien.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.